گزارش تصویری رحیم شهریاری و جریانات کنسرتش

 رحیم شهریاری: آن خانم با حرکات عجیبش قصد بهم ریختن کنسرتم را داشت، من هم به او اهانت کردم/گزارش کنسرت محبوب ترین خواننده آذری زبان ایران در شب سالگرد ازدواجش