نوحه های حاج حسین سیب سرخی شب پنجم محرم ۹۴
.

.

.

لیست برنامه های اجرا شده در شب پنجم

بخش اول – هدیه کنم دست قلم – زمینه
بخش دوم – بین آغوش منی با سر و دست خونی – زمینه
بخش سوم – تو خون حیدری توی رگهاته – شور
بخش چهارم – الهی که چراغ روضه هات روشن باشه – شور
بخش پنجم – عبدالله آمد از حرم به میدان – نوحه
بخش ششم – دیدم عموجان بی سپاه – واحد
بخش هفتم – بس که بر پای دلم حوصله زنجیر شده – واحد

بخش هشتم – داره بقیع حال عجیب – شور

بخش نهم – غروب بود هراسی به خیمه گاه افتاد – شعر خوانی

بخش دهم – نام ما را بنویسید پریشان علی – شعر خوانی

دانلود تکی مداحی شب پنجم محرم ۹۴ با لینک مستقیم