دانلود مداحی مراسم شب پنجم حاج حیدر خمسه محرم 94

.

.

.

ذکرمصیبت


بخش اول :حاج اکبر مولایی

 

بخش دوم :حاج اکبر مولایی

 

 

 

سخنرانی


بخش اول : حجت الاسلام عبدالحمید شهاب

 

بخش دوم : حجت الاسلام عبدالحمید شهاب

 

بخش سوم: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب

 

 

 

مرثیه سرایی

 


بخش اول / روضه : حاج حیدرخمسه

 

بخش دوم / روضه : حاج حیدرخمسه

 

بخش سوم/ زمینه : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش چهارم/ شور: حاج محسن عرب خالقی

 

بخش پنجم/ واحد : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش ششم / واحد : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش هفتم / واحد : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش هشتم / مظلوم

 

بخش نهم / شور : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش دهم / شور : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش یازدهم / شور : حاج محسن عرب خالقی

 

بخش دوازدهم / روضه : حاج محسن عرب خالقی