به کمپین سپاه خودرو بساز بپیوندید

سبقت از کره جنوبی با ورود سپاه

اگر از لگن های ایران خودرو و سایپا خسته شده اید
به کمپین #سپاه_خودرو_بساز بپیوندید

با گذاشتن یک عکس و یک #سپاه_خودرو_بساز ازشر سایپا و ایران خودرو خلاص شوید

http://bayanbox.ir/view/8016912399668097891/sepah.jpg