نوحه های حاج حسین سیب سرخی شب ششم محرم ۹۴
.

.

.

لیست برنامه های اجرا شده در شب ششم

بخش اول – جوشن من شد کفنم – زمینه
بخش دوم – ای غریب بن الغریب دلمو خون کردی – زمینه
بخش سوم – چشم و چراغ شباب آل هاشم – نوحه
بخش چهارم – افتادم از پشت فرس عمو حسین – واحد
بخش پنجم – زودتر می رود آنکس که مهیا باشد – واحد
بخش ششم – داره بقیع حال عجیب – شور
بخش هفتم – لب گودال خواهر افتاده – شور

بخش هشتم – ای تن خسته به گودال ز پا افتاده – شعر خوانی

بخش نهم – دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته – شور

بخش دهم – از کیمیای فرش حرم خیر دیده این – مناجات

بخش یازدهم – با خودم گفتم چه آرم محضرت دیدم که نه – شعر خوانی

دانلود تکی مداحی شب ششم محرم ۹۴ با لینک مستقیم