زلزله تبریز را لرزاند صبح شنبه 24 آبان 95

زمین لرزه ای با قدرت 4.0 ریشتر ساعت ۰۷:۰۵:۴۰ صبح امروز شهر تبریز را لرزاند.
 
گفتنی است این زمین لرزه در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده است.